Klachtenregeling

Aurora OnderwijsGroep doet er alles aan om ervoor te zorgen dat medewerkers, leerlingen en ouders zich prettig en veilig voelen op onze scholen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft. In dat geval helpen de klachtenroutes van onze stichtingen om samen tot een oplossing te komen.

Onze stichtingen beschikken ook over schoolcontactpersonen en vertrouwenspersonen. Zij zijn er in de eerste plaats om de melder emotioneel op te vangen en te begeleiden. De schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon kan u ondersteunen, informeren en, indien gewenst,  bijstaan in het traject.

De meeste klachten kunnen in onderling overleg op school al goed worden opgelost. Is het niet gelukt om de klacht op schoolniveau naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u een formele klacht indienen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenregeling, klokkenluidersregeling (voor vermoeden van misstanden) en integriteitscode op de site van de desbetreffende stichting. Hier vindt u ook een routekaart waarin de contactgegevens en de stappen die u kunt zetten overzichtelijk zijn samengevat.

RSG Slingerbos | Levant
RSG N.O.-Veluwe
Stichting Proo Noord Veluwe