Vrijheid, relatie en diversiteit

Het openbare karakter verbindt de drie stichtingen en de scholen met elkaar. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas van de wijze van (samen)werken. De scholen hebben de ruimte om eigen keuzes te maken hoe zij het openbare karakter zichtbaar, voelbaar en merkbaar maken in hun omgeving.

Koers en focus

De besturingsfilosofie is gebaseerd op parallelliteit. Daarvoor stimuleren we een permanente dialoog met de scholen en tussen de scholen. Het bestuur geeft richting en kaders voor een samen gekozen koers en focus op basis van de kernbegrippen (centraal). Op de scholen is alle ruimte om zelf invulling te geven aan het beleid (decentraal) en zelf vorm te geven aan hoe ze resultaten behalen en verantwoording nemen.

Je wilt het best mogelijke onderwijs

Je school wordt gezien als een onderwijskundige eenheid en zorgt voor kwaliteit van het onderwijs en de positie in de omgeving. Het onderwijs leerproces zorgt dat je het best mogelijke onderwijs krijgt. De schoolleiders (directieleden en teamleiders) werken, binnen afgesproken kaders, aan het beleid in de eigen school en zij leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur, medezeggenschap en de omgeving.

Het beste leren doe je met elkaar

Je wilt een cultuur van ‘samenwerken en van beter willen worden’. Dat kan door te investeren in een gezamenlijke (door)ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Samen werken aan een doel levert een blijvend verander- en verbeterproces op in de hele organisatie. Iedereen is betrokken en is gemotiveerd tot actie, samenwerking en verbinding. Daarbij ligt de focus op een beperkt aantal thema‚Äôs en werken we aan een meetbaar en merkbaar resultaat waar iedereen voordeel van heeft. In de schoolplannen herkennen we een duidelijke richting en koers van de school. Deze zijn gebaseerd op de kernbegrippen en passen binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.

Geef aandacht aan alles dat groeit

Goed personeel vraagt om aandacht en vertrouwen. Daarom investeren we in behoud van goed personeel en werken we gericht aan een sterke positie op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we samen met studenten, opleidingen, starters, leraren en leidinggevenden aandacht besteden aan werving, mobiliteit en begeleiding.