Vertegenwoordigers in de BBMR

Aurora OnderwijsGroep richt een Boven Bestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) in. De medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vaardigen leden af naar de BBMR. Daarbij is het aan de vertegenwoordigers van de (G)MR dit concreet vorm te geven.