De leden

De Raad van Toezicht is ingericht op basis van de huidige bestuursleden van Stichting RSG N.O.-Veluwe en leden van de Raden van Toezicht van Stichting RSG Slingerbos | Levant en Stichting Proo Noord-Veluwe.  

 

 

Mevrouw F.W. Hengeveld – voorzitter

De heer H.A. van der Velde – vice-voorzitter 

Mevrouw A. van Aalsum-Jongen 

De heer F.G.A.M.  Berntsen 

De heer W.H. Ellenbroek 

De heer E.L.M. de Bruijn 

Mevrouw M. Horowitz  

De heer H.A. Jansen