Informatie VO-scholen

Ondanks de huidige omstandigheden willen wij uiteraard de leerlingen en de ouders uit groep 8 kennis laten maken met onze locaties en met hen in gesprek gaan over alle mogelijkheden op de VO-scholen. RSG Slingerbos | Levant organiseert informatieavonden. RSG NO-Veluwe organiseert in januari (en februari) een aantal meeloopdagen en een webinar.

RSG Slingerbos | Levant
Informatieavond RSG Slingerbos: dinsdag 8 december 19.30 – 21.00 uur
Informatieavond RSG Levant: donderdag 10 december 19.30 – 21.00 uur

RSG NO-Veluwe:
Meeloopdagen tweetalig onderwijs: 15 januari en 5 februari 2021 Meeloopdagen talentstromen: StudioKunst, SportGroep, TechniekAcademie: 13 en 20 januari
Webinar (in plaats van de open dag); maandagavvond 25 januari 2021

Hoe het er precies uit gaat zien berichten we op een later moment, maar voor nu willen we jou en je ouders vragen om de data alvast in je agenda te noteren!

Terug naar het overzicht