Scholen weer gestart

Onze scholen zijn weer gestart na de zomervakantie. Wij staan voor goed onderwijs, voor de volksgezondheid, en dus ook voor de gezondheid van leerlingen en medewerkers van onze scholen. Dat vergt een goede organisatie van de maatregelen.

We hebben opnieuw voor zowel de VO-scholen als de PO-scholen een protocol opgesteld waarmee de scholen werken.

We beseffen ons maar al te goed dat in de huidige maatregelen heel veel gevraagd wordt van leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat wij voortdurend de balans opmaken om passende oplossingen te bieden voor problemen die (kunnen) ontstaan. We realiseren ons terdege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze rol vanuit het onderwijs. We zijn blijvend in gesprek met onze maatschappelijke partners in de regio.

Terug naar het overzicht