Statuten

> Drie stichtingen maken deel uit van Aurora OnderwijsGroep.

De statuten van de betreffende stichtingen kunt u hier inzien:

Statuten Stichting Proo

Statuten Stichting RSG Slingerbos | Levant

Statuten Stichting RSG N.O. – Veluwe Epe