Directeur Montessori Sterrenschool Geerstraat Vaassen

Directeur Montessori Sterrenschool Geerstraat in Vaassen

Voor de Montessori Sterrenschool Geerstraat (MSG) in Vaassen zijn wij op zoek naar een directeur met een echt ‘Montessori hart’ en een voorstander van flexibele onderwijstijden.

Jij bent van betekenis
 
De MSG staat op een fantastische locatie in het groene buitengebied van Vaassen. Zij is, samen met buurtvereniging Geerstraat, gevestigd in een pand met een warm karakter. De ligging van de school is uniek en voor kinderen een geweldige leeromgeving.
De slogan van de MSG is Wij zien wie je bent, en helpen je groeien! Binnen ons Montessorionderwijs worden de kinderen aangemoedigd hun eigen talent en interesses in te zetten en te ontwikkelen. De belangrijkste uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:
Zorg voor jezelf, Zorg voor anderen, Zorg voor je omgeving. Maria Montessori vestigde een hechte band tussen onderwijs en vrijheid.
Zoals de naam van de school aangeeft is zij deelnemer aan het landelijk experiment van OCW: flexibele onderwijstijden. Wij zijn een Sterrenschool. Dat betekent dat de school gedurende een deel van de schoolvakanties geopend is. Voor het schooljaar 2024/2025
is de school tijdens de kerstvakantie en de laatste vier weken van de zomervakantie gesloten. Alle overige vakanties is de school vijf dagen per week geopend. De directeur is tijdens de overige vakanties ook als lesgevende inzetbaar.

De afgelopen twee jaar zijn grote stappen gemaakt: elk kind heeft een persoonlijk leerplan, en vanaf volgend schooljaar zal de inzet van mijnleerlijn volledig zijn geïntegreerd. De school telt circa 60 leerlingen. Hoofddoelstellingen zijn het verder verhogen
van de kwaliteit, het uitbouwen van het leerlingaantal, de spil zijn tussen het team, de leerlingen, ouders en de buurtvereniging.

Onze nieuwe energieke directeur stuurt het onderwijs en de zorg voor leerlingen aan, heeft de operationele leiding over de school, levert bijdragen aan het onderwijsbeleid, de bedrijfsvoering, de positionering van de school in de omgeving en de groei van het
leerlingenaantal. Je hebt eventueel een lesgevende taak, bent gesprekspartner voor de medezeggenschapsraad en de ambassadeur van de school. Je draagt zorg voor het behoud en de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit van onze school. 

We zoeken een teamspeler die samen met de directeuren van Aurora onderwijsgroep/ Stichting Proo een professionele leergemeenschap vormt.

Op onze school mag je in je eigen tempo groeien. Wij bieden alle ruimte aan nieuwsgierige onderzoekers. Op onze school is namelijk overal wat nieuws te ontdekken. Onbezorgd en in een veilige omgeving die nóg nieuwsgieriger maakt. In de groepen ontmoeten onze leerlingen andere kinderen. Soms ouder, soms even oud en soms juist jonger. Niemand is hetzelfde en daar leer je veel van. Voorop staat dat zij mogen zijn wie ze zijn!

De belangrijkste uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:
• van en met elkaar leren
• zelfstandig functioneren
• verantwoordelijkheid nemen voor je handelen
• betrokken zijn bij het bepalen van je eigen leerroute

Zo zorgen wij voor jou
 • een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast bij Aurora Basisonderwijs/ Stichting Proo;
 • voor de uitvoering van de directietaken is 0,575 WTF beschikbaar; aanvulling met een lesgevende taak is mogelijk;
 • salarisschaal D11/ D12 (max. € 6.665,- bij 1,0 WTF), inschaling afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring;
 • een begeleidingstraject op maat;
 • een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • de CAO-PO is van toepassing;
 • een aantrekkelijk pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een fietsregeling, laptop in bruikleen, telefoonkostenvergoeding, tegemoetkoming in sport/fitnessabonnement en een fiscale regeling uitruil reiskosten woon-werkverkeer.
Voor deze functie vragen wij van jou
 • een geboren verbinder die de kwaliteiten van de teamleden optimaal benut, een goede relatie zal hebben met het buurthuis Geerstraat
 • een warm hart voor Montessorionderwijs
 • een duidelijke en heldere visie op het Montessorionderwijs heeft en dit in kwaliteit (resultaat) laat zien
 • een voorstander is van flexibele onderwijstijden en hierbij zelf ook een bijdrage aan levert
 • iemand die inspireert, communicatief sterk is en daadkracht laat zien
 • humor en relativeringsvermogen 
 • zichtbaar, aanwezig met oprechte aandacht voor kinderen, ouders en medewerkers
 • eerlijkheid, duidelijkheid, besluitvaardig en daarbij vertrouwen gevend
 • in bezit van het PABO-diploma plus de schoolleidersopleiding Basis- en Vakbekwaam (of bereid is deze op korte termijn te behalen).

Maak werk van deze vacature
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Elizabeth de Velde (directeur onderwijs) op telefoonnummer 06 - 14 97 25 81
of e-mail naar: e.develde@auroraonderwijsgroep.nl.

Wil je solliciteren? Stuur ons je CV met een uitnodigende motivatiebrief, via Meesterbaan voor 15 april 2024.