Aurora_OnderwijsGroep_basisschool_DeCantharel

Leren van je collega’s,
maar ook van de
kinderen in je klas.
Dan klopt het.

 

Hier klopt het.

Vrijheid, relatie en diversiteit

We zetten ons elke dag vol in voor goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind.
Wij inspireren, bieden kansen en dagen uit. Op fijne, waarden gedreven scholen en in een organisatie waar een ieder welkom is, erbij hoort en zichzelf mag zijn. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas voor onze wijze van (samen)werken. Vrijheid betekent dat iedereen zichzelf mag zijn in een vertrouwde omgeving. Vanuit de relatie werken en leren we in verbinding met elkaar en onze omgeving. Diversiteit staat voor een basis van gelijkwaardigheid en het gesprek voeren over verschillen, anders kijken, tolerantie en respect. Hier klopt het!