Jaarverslagen

De code voor good governance vormt de basis voor het realiseren van goed bestuur. En dat leidt weer tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderdelen van de code zijn ‘transparantie’ en ‘openheid’. In de jaarverslagen van onze stichtingen geven wij informatie over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen.

Jaarverslagen:

RSG Slingerbos | Levant

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014