Jaarverslagen

De code voor good governance vormt de basis voor het realiseren van goed bestuur. En dat leidt weer tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Onderdelen van de code zijn ‘transparantie’ en ‘openheid’. In de jaarverslagen geven wij informatie over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen.

Aurora Onderwijsgroep

Onder het bestuur van de Aurora Onderwijsgroep zijn drie stichtingen voor primair- en voortgezet onderwijs werkzaam. Van onze autonome stichtingen kunt u de jaarverslagen van de afgelopen zeven jaar inzien.

Ook kunt u hier ons bestuursreglement en de statuten van Aurora Onderwijsgroep inzien.

RSG Slingerbos | Levant

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Basisonderwijs (Proo)

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017